Officers of MSJ

| HOME | English_site | Officers of MSJ |

更新日 2020-03-27 | 作成日 2007-09-15

spore.jpg

Officers of the Mycological Society of Japan

Officers of the Mycological Society of Japan (2019-2020)

Boards of Trustees

Chihiro Tanaka, President
Kyoto University

Takashi Yaguchi, Vice President
Chiba University

Sayaka Ban
Chiba University

Kentaro Hosaka
National Museum of Nature and Science

Tsuyoshi Hosoya
National Museum of Nature and Science

Taiga Kasuya
Keio University

Keiichi Motohashi
Tokyo University of Agriculture

Chiharu Nakashima
Mie University

Kiminori Shimizu
Tokyo University of Science

Eiji Tanaka
Ishikawa Prefectural University

Masahito Taniguchi
Kansai Mycological Club

Akiyoshi Yamada
Shinshu University

Auditors

Shigeki Inaba
NITE Biological Resource Center

Masahide Yamato
Chiba University

Secretaries

Yuuri Hirooka, Michiyo Nabe, Kenichi Nonaka, Muneyuki Ohmae, Takamichi Orihara, Takashi Shirouzu, Yuichi Taneyama, Yuka Yajima, Kaoru Yamaguchi

Councilors

Tadanori Aimi, Takayuki Aoki, Yousuke Degawa, Toshimitsu Fukiharu, Makoto Hashiya, Yuuri Hirooka, Dai Hirose, Tamotsu Hoshino, Tomoo Hosoe, Yumi Imanishi, Nitaro Maekawa, Hayato Masuya, Tetsuhiro Matsuzawa, Akira Nakagiri, Kenichi Nonaka, Gen Okada, Izumi Okane, Takamichi Orihara, Takashi Osono, Yuko Ota, Daisuke Sakuma, Takashi Shirouzu, Yutaka Tamai, Kazuaki Tanaka, Yuichi Yamaoka

Newsletter Editorial Committee

Muneyuki Ohmae, Chief

Yuho Andou, Toshikazu Imoto, Akihiko Kinoshita, Takahiko Koizumi, Emi Miwa

Mycoscience Editorial Board (2019-2020)

Editor-in-Chief

Eiji Tanaka

Senior Editors

Akiyoshi Yamada, Tadayuki Aoki, Yoshitaka Ono, Tsutomu Hattori, Takashi Yaguchi

Editors

Tadanori Aimi, Feng-Yan Bai, Gerald F. Bills, Yosuke Degawa, Rikiya Endo, Ririka Endoh, Yu Fukasawa, Akira Hashimoto, Yuuri Hirooka, Tsuyoshi Hosoya, Taiga Kasuya, Roland Kirschner, Mizuho Kusuda, Ewald Langer, Hayato Masuya, Tetsuhiro Matsuzawa, Toshizumi Miyamoto, Kazuhiro Miyazaki, Takahiko Nagahama, Akira Nakagiri, Chiharu Nakashima, Oumi Nishi, Izumi Okane, Cedric Pearce, Yuichi Sakamoto, Hirotoshi Sato, Kiminori Shimizu, Takashi Shirouzu, Kozue Sotome, Sung-Oui Suh, Isshin Tanaka, Kazuaki Tanaka, Yuji Tasaki, James F. White Jr., Takashi Yamanaka, Satoshi Yamashita, Masahide Yamato, Zhu Liang Yang

Managing Editors

Shihomi Uzuhashi, Keisuke Obase, Yusuke Takashima, Kohei Yamamoto